Imam Jaafar Assodiq as

Ceramah mengenai sedikit dari kisah Imam Jaafar Assodig guru dari 4 mazhab Ahlul Sunnah (Maliki, Hambali, Hanafi Dan syafie)